Polysaccharide

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

polysaccharide: đa phân tử cáo cấu tạo gồm đường và các gốc đường liên kết với nhau bởi liên kết glycoside

Liên kết đến đây