Thủ thuật với MS Word

Từ VLOS
(đổi hướng từ Protocol:Thủ thuật với Word)
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
 1. Thủ thuật quản lí tệp
  1. Cách lưu trữ tài liệu tự động
  2. Tự động lưu tệp vào thư mục đã chọn
  3. Mở, ghi, đóng nhiều văn bản cùng một lúc trong Word
  4. Thêm bớt danh sách tên file trong Word
 2. Thủ thuật tạo Font
 3. Thủ thuật định hình văn bản
  1. Hiển thị khung phạm vi gõ văn bản
  2. Điểm dừng Tab và những ứng dụng trong soạn thảo
  3. Dùng lệnh lặp trong Word
  4. Các phím định dạng nhang trong Word
  5. Đặt khoảng cách cho từ đầu câu khi ấn Enter
  6. Căn chỉnh lề trong trang văn bản bằng Cm (centimet)
  7. Tạo văn bản dạng cột
 4. Thủ thuật tạo câu, chữ, phong cách
  1. Quy cách bỏ dấu câu
  2. Cách tạo kiểu style cho riêng mình
  3. Tạo các chữ cái to ở đầu câu
  4. Tạo chữ theo chiều dọc
  5. Tạo phím tắt cho một câu hoặc một đoạn văn
  6. Đánh số trang cho tài liệu
 5. Thủ thuật di chuyển, copy
  1. Các phím di chuyển con trỏ
  2. Cách nào bôi đen nhanh nhất
  3. Làm việc với khối văn bản
  4. Di chuyển nhanh một dòng hay một đoạn văn khi soạn thảo
 6. Thủ thuật tạo bảng
  1. Vẽ bảng trong Word bằng tay
  2. Xem độ rộng của cột trong bảng dễ hơn và chính xác hơn
  3. Hợp và tách ô trong bảng
  4. Đưa dữ liệu dạng Text vào bảng
  5. Chuyển văn bản ra khỏi Table
 7. Thủ thuật chèn hình ảnh, đồ thị, công thức toán học
  1. Chèn thêm hình vẽ vào văn bản
  2. Ghép hình, trang trí hình
  3. Chèn một file dữ liệu vào một văn bản đang soạn thảo
  4. Thể hiện kí hiệu Toán học và khoa học trong Word
  5. Vẽ đồ thị trong Word
 8. Thủ thuật In ấn
  1. Chỉnh khung tài liệu khi in
  2. In một đoạn trong văn bản bằng cách bôi đen. In một số trang bằng cách liệt kê danh sách…
  3. Cách in văn bản ra giấy theo ngang khổ giấy và là khổ A3 trong Word
  4. In theo thứ tự ngược lại trong Word
  5. Muốn in những trang sách trên khổ giấy A4 để đóng thành quyển mà một tờ giấy in được 4 trang – 2 trang 1 mặt (Landcape).
  6. Tổ chức và thực hiện trộn in văn bản
  7. Cách thay đổi cỡ giấy trong Word
 9. Thủ thuật với Thanh công cụ
  1. Xóa bớt những nút không cần thiết trên thanh công cụ
  2. Thêm dòng lệnh vào thực đơn
  3. Khôi phục lại thanh Toolbar

Download[sửa]

Liên kết đến đây