Simple, effective and high sensitivity transducer for force measurement of myofibrils

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
'
Simple, effective and high sensitivity transducer for force measurement of myofibrils
 Tạp chí Sensors and Actuators A: Physical 2008 Jan,2008; ():
 Tác giả   Kien Nguyen Phan, Kobayashi Takakazu
 Nơi thực hiện   Electronics Engineering, Shibaura Institute of Technology
 Từ khóa   Force transducer, Ring magnet, High sensitivity, T-shape, Myofibrils
  DOI   URL  [ PDF]


English[sửa]

In previous research, T-shape transducer was used for force measurement of myofibrils but there are some disadvantage with sensitivity and natural frequency. After improved transducer and set up new apparatus for force measurement of myofibrils, the transducer was proved that it is useful for force measurement of myofibrils with 1μN in resolution and 100Hz in frequency. Especially, the optimization T-shape transducer is simple and effective to manufacture and high sensitivity in comparison with others type of transducer. Ca2+ activated force and recovery force during quick release of myofibrils have successfully measured.

Tiếng Việt[sửa]

Trong nghiên cứu trước đây, cảm biến dạng chữ T được sử dụng cho việc đo lực tơ cơ. Tuy nhiên, nó vẫn tồn tại các nhược điểm về độ nhạy và tần số dao động tự nhiên. Sau khi nâng cấp và lắp đặt trong một hệ thống đo lực tơ cơ mới, cảm biến đã chứng tỏ rằng nó thực sự hữu dụng cho quá trình đo lực tơ cơ với độ nhạy là 1μN và tần số dao động tự nhiên là 100Hz. Đặc biệt, cảm biến dạng chữ T tối ưu là dạng cảm biến đơn giản, hiệu quả và có độ nhạy cao so với các dạng cảm biến khác. Lực co cơ dưới tác động của Ca2+ và quá trình khôi phục lực co cơ sau khi được tác động giải phóng nhanh đã được thực hiện thành công.

Liên kết đến đây