Tạo một thư mục mới trên máy tính

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Bạn có muốn đem sự gọn gàng, ngăn nắp đến với bộ sưu tập tệp tin và tài liệu của mình? Thư mục là thứ không thể thiếu cho việc lưu trữ dữ liệu trên máy tính, và tạo ra một hệ thống thư mục cho những tài liệu, hình ảnh cá nhân để giúp bạn tìm mọi thứ mình cần dễ dàng hơn rất nhiều. Đọc phần tiếp sau lời dẫn để học cách tạo thư mục trên hệ điều hành Windows, OS X, và Linux.

Các bước[sửa]

Windows[sửa]

 1. Mở đến vị trí bạn muốn tạo thư mục. Sử dụng Windows File Explorer (Trình duyệt tệp tin của Windows), di chuyển đến vị trí mà bạn muốn đặt thư mục mới vào. Bạn có thể tạo thư mục ở bất kỳ nơi nào trên ổ cứng của mình, và cả ở trên màn hình nền desktop.
  • Để mở Windows File Explorer, ấn tổ hợp phím ^ Ctrl+E hoặc mở thư mục Documents (Tài liệu).
 2. Nhấp chuột phải vào nền trống trong thư mục hay ngay trên màn hình nền desktop. Khi bạn xác định được vị trí bạn muốn tạo thư mục rồi, nhấp chuột phải vào khu vực trống. Bởi vì nếu bạn nhấp chuột phải vào các biểu tượng trên màn hình thì sẽ mở nhầm trình đơn khác.
  • Trong rất nhiều phiên bản hệ điều hành Windows, bạn có thể nhấp chuột vào nút "New Folder" (Tạo thư mục mới) ở thanh trình đơn nằm trên cùng của cửa sổ Windows File Explorer để tạo một thư mục mới ngay ở vị trí hiện tại.
 3. Chọn "New" (Tạo mới) từ trình đơn chuột phải. Một trình đơn phụ sẽ xuất hiện, với danh sách tất cả những lựa chọn để tạo một đối tượng mới. Chọn "Folder" (Thư mục) ở đầu danh sách. Một thư mục mới sẽ xuất hiện ở vị trí hiện tại của bạn.
 4. Đặt tên cho thư mục. Khi bạn tạo được thư mục mới, tên thư mục sẽ được tự động bôi xanh. Bạn có thể gõ vào bất cứ cái tên nào bạn muốn, và nhấn Enter để lưu. Tên thư mục không được chứa các ký tự sau đây:[1]
  • ~
  • #
  • %
  • &
  • *
  • {}
  • \
  • :
  • <>
  • +
  • |
  • "
 5. Tạo một thư mục trong Command Prompt (Bảng gõ lệnh). Nếu bạn thích dùng command prompt hơn, thì bạn có thể dễ dàng tạo một thư mục với một lệnh ngắn. Đầu tiên, di chuyển đến vị trí mà bạn muốn tạo thư mục.
  • Gõ vào lệnh mkdir tenthumuc và nhấn Enter. Ví dụ, nếu bạn muốn tạo một thư mục đặt tên là "HinhAnh", bạn sẽ gõ mkdir HinhAnh.
  • Bạn có thể tạo thư mục lồng nhau bằng cách gắn thêm cờ -p. Ví dụ, gõ vào lệnh mkdir -p kt1\kt2\kt3 sẽ tạo ra một thư mục ở vị trí hiện tại của bạn có tên là "kt1". Trong thư mục đó sẽ là thư mục tên "kt2", và bên trong thư mục đó là thư mục "kt3".

Mac OS X[sửa]

 1. Di chuyển đến vị trí bạn muốn tạo thư mục mới. Đây có thể là màn hình nền desktop hoặc bất cứ thư mục hoặc thư mục con nào trên ổ cứng máy tính của bạn. Bạn có thể định vị thư mục bạn cần bằng cách mở ứng dụng "Mac HD" hoặc "Finder".
 2. Nhấp chuột phải vào khu vực trống. Việc này sẽ mở ra trình đơn cho thư mục. Hãy chắc chắn là bạn nhấp chuột phải vào khu vực trống, vì nhấp chuột phải vào một vật thể sẽ mở nhầm trình đơn khác. Chọn "New Folder" (Tạo thư mục mới) ở ngay đầu trình đơn vừa mở ra.
  • Một cách khác, bạn có thể nhấp chuột vào nút File ở thanh Menu và chọn "New Folder".
 3. Đặt tên cho thư mục mới. Khi thư mục được tạo ra, tên thư mục sẽ được tự động bôi xanh. Bạn có thể bắt đầu gõ tên mới vào và lưu lại bằng cách nhấn nút Enter. Chỉ có hai ký tự không được phép dùng khi tạo thư mục mới trong OS X là : ?.[2]
 4. Tạo một thư mục bằng cách dùng Terminal (Bảng gõ lệnh). Mở chương trình Terminal lên (nằm trong thư mục Utilities) và di chuyển đến vị trí bạn muốn tạo thư mục. Dùng lệnh mkdir để tạo thư mục. Ví dụ, gõ lệnh mkdir HinhAnh sẽ tạo ra một thư mục tên là "HinhAnh" ở ngay vị trí đó.[3]
  • Bạn có thể tạo nhiều thư mục lồng nhau bằng cách gắn cờ -p. Ví dụ, gõ lệnh mkdir -p kt1/kt2/kt3 sẽ tạo ra một thư mục tên là "kt1" ở vị trí hiện tại. Bên trong thư mục đó sẽ là thư mục "kt2", và bên trong thư mục đó là thư mục "kt3".
  • Bạn có thể tiến thêm một bước xa hơn và tạo thư mục lồng nhau bên trong lệnh tạo nhiều thư mục. Lấy ví dụ, gõ lệnh mkdir -p kt1/kt2/{phu1,phu2,phu3} sẽ tạo ra một thư mục ở vị trí hiện tại tên là "kt1". Bên trong "kt1" bạn sẽ tìm thấy thư mục "kt2", và bên trong "kt2" sẽ là ba thư mục ("phu1", "phu2", và "phu3").

Linux[sửa]

 1. Mở chương trình quản lý tệp tin. Truy cập vào trình quản lý tệp tin trên các bản phát hành Linux thường khác nhau, nhưng cách đơn giản nhất là mở một thư mục trên máy tính của bạn là trình quản lý tệp tin sẽ hiện ra. Di chuyển đến vị trí bạn muốn tạo thư mục mới.
 2. Nhấp chuột phải vào khu vực trống. Một trình đơn cho thư mục sẽ mở ra khi bạn nhấp chuột phải. Nhấp chuột phải vào một biểu tượng, thì bạn sẽ mở nhầm trình đơn khác.
 3. Nhấp chọn "New Folder" (Tạo thư mục mới). Một thư mục mới sẽ hiện ra ở vị trí đó. Đặt tên cho thư mục bằng cách gõ tên vào và nhấn Enter.
 4. Tạo một thư mục bằng cách dùng Terminal (Bảng gõ lệnh). Giống như bất cứ thứ nào khác trong Linux, bạn có thể tạo thư mục chỉ bằng cách gõ lệnh trong Terminal. Đi đến vị trí mà bạn muốn tạo thư mục. Bạn có thể mở chương trình Terminal trong phần lớn các bản phát hành Linux bằng cách ấn tổ hợp phím ^ Ctrl+ Alt+T[4]
  • Tạo thư mục bằng lệnh mkdir tenthumuc. Ví dụ, để tạo thư mục "HinhAnh", bạn sẽ gõ mkdir HinhAnh.
  • Tạo nhiều hơn hai thư mục trong một vị trí bằng cách thêm một dấu cách giữa những cái tên. Ví dụ, để tạo thư mục "HinhAnh" và "PhimAnh" ở cùng một vị trí, bạn sẽ gõ mkdir HinhAnh PhimAnh.
  • Tạo thư mục lồng nhau bằng cách thêm -p. Ví dụ, gõ lệnh mkdir -p kt1/kt2/kt3 sẽ tạo ra một thư mục tên "kt1" ngay tại đó. Bên trong thư mục này sẽ là thư mục "kt2", và bên trong nữa sẽ là thư mục "kt3".

Nguồn và Trích dẫn[sửa]

Liên kết đến đây