Tập tin:Blood AB.gif

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Blood_AB.gif(98×72 điểm ảnh, kích thước tập tin: 2 kB, kiểu MIME: image/gif)

Nhóm máu AB. Nguồn Nobelprize.org

Lịch sử tập tin

Nhấn vào một ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó.

Ngày/GiờHình nhỏKích cỡThành viênMiêu tả
hiện15:34, 24/10/2009Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 15:34, 24/10/200998×72 (2 kB)Veterinary (Thảo luận | đóng góp)Nhóm máu AB. Nguồn Nobelprize.org
  • Bạn không có thể ghi đè lên tập tin này.

Trang sau có liên kết đến tập tin này: