Tập tin:ChuVe.gif

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Tập tin gốc(165×287 điểm ảnh, kích thước tập tin: 1 kB, kiểu MIME: image/gif)

Hình minh họa cách nhìn khác nhau

Thẻ quyền này đã cũ. Xin dùng các thẻ quyền cụ thể trong ô lựa chọn "Giấy phép" ở trang truyền hình lên hoặc tham khảo VLOS:Thẻ quyền cho hình ảnh.

Lịch sử tập tin

Nhấn vào một ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó.

Ngày/GiờHình nhỏKích cỡThành viênMiêu tả
hiện00:25, 7/6/2006Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 00:25, 7/6/2006165×287 (1 kB)Làng Đậu (Thảo luận | đóng góp)Hình minh họa cách nhìn khác nhau {{phạm vi công cộng}}
  • Bạn không có thể ghi đè lên tập tin này.

Trang sau có liên kết đến tập tin này: