Tập tin:Conics.gif

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Conics.gif(104×225 điểm ảnh, kích thước tập tin: 31 kB, kiểu MIME: image/gif, có lặp, 4 khung ảnh, 8,0 s)

Miêu tả

Conics.gif

Giấy phép


Tôi, người giữ bản quyền của tác phẩm này, từ đây phát hành nó dưới giấy phép sau:

Lịch sử tập tin

Nhấn vào một ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó.

Ngày/GiờHình nhỏKích cỡThành viênMiêu tả
hiện13:16, 22/4/2014Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 13:16, 22/4/2014104×225 (31 kB)Cohtran (Thảo luận | đóng góp)Conics.gif
  • Bạn không có thể ghi đè lên tập tin này.