Tập tin:GianDoY.gif

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Tập tin gốc(300×300 điểm ảnh, kích thước tập tin: 4 kB, kiểu MIME: image/gif)

Hình tự tạo dùng cho bài giản đồ ý

Lịch sử tập tin

Nhấn vào một ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó.

Ngày/GiờHình nhỏKích cỡThành viênMiêu tả
hiện03:18, 8/4/2006Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 03:18, 8/4/2006300×300 (4 kB)Làng Đậu (Thảo luận | đóng góp)Hình tự tạo dùng cho bài giản đồ ý
  • Bạn không có thể ghi đè lên tập tin này.

Trang sau có liên kết đến tập tin này: