Tập tin:James Elkins.jpg

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Tập tin gốc(1.024×769 điểm ảnh, kích thước tập tin: 61 kB, kiểu MIME: image/jpeg)

Miêu tả: James Elkins Nguồn: http://flickr.com/photos/19994833@N00/1856368 Tác giả: Irish Typepad Giấy phép: Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Lịch sử tập tin

Nhấn vào một ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó.

Ngày/GiờHình nhỏKích cỡThành viênMiêu tả
hiện14:44, 16/4/2009Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 14:44, 16/4/20091.024×769 (61 kB)Nam Hy Hoàng Phong (Thảo luận | đóng góp)Miêu tả: James Elkins Nguồn: http://flickr.com/photos/19994833@N00/1856368 Tác giả: Irish Typepad Giấy phép: Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic
  • Bạn không có thể ghi đè lên tập tin này.

Trang sau có liên kết đến tập tin này: