Tập tin:Mar.jpg

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Tập tin gốc(648×479 điểm ảnh, kích thước tập tin: 64 kB, kiểu MIME: image/jpeg)

Hình lòng hồ trên bề mặt sao Hoả. Lấy từ William K. Purves et al Life The Science of Biology 7th, Sinauer Associates and W. H. Freeman

Lịch sử tập tin

Nhấn vào một ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó.

Ngày/GiờHình nhỏKích cỡThành viênMiêu tả
hiện22:42, 23/3/2006Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 22:42, 23/3/2006648×479 (64 kB)Luong12ct (Thảo luận | đóng góp)Hình lòng hồ trên bề mặt sao Hoả. Lấy từ William K. Purves et al Life The Science of Biology 7th, Sinauer Associates and W. H. Freeman
  • Bạn không có thể ghi đè lên tập tin này.

Trang sau có liên kết đến tập tin này: