Tập tin:Mouse aorta 1.jpg

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Tập tin gốc(382×181 điểm ảnh, kích thước tập tin: 30 kB, kiểu MIME: image/jpeg)

Cung động mạch chủ ở chuột

RCC: Động mạch cổ chung phải

LCC: Động mạch cổ chung trái

DAo: Cung động mạch chủ xuống

RSA: Động mạch dưới đòn phải

LSA: Động mạch dưới đòn trái

Lịch sử tập tin

Nhấn vào một ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó.

Ngày/GiờHình nhỏKích cỡThành viênMiêu tả
hiện23:21, 17/3/2007Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 23:21, 17/3/2007382×181 (30 kB)Veterinary (Thảo luận | đóng góp)Cung động mạch chủ ở chuột
  • Bạn không có thể ghi đè lên tập tin này.

Trang sau có liên kết đến tập tin này: