Tập tin:Nsht.gif

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Nsht.gif(140×51 điểm ảnh, kích thước tập tin: 5 kB, kiểu MIME: image/gif)

Lịch sử tập tin

Nhấn vào một ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó.

Ngày/GiờHình nhỏKích cỡThành viênMiêu tả
hiện12:29, 21/11/2005Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 12:29, 21/11/2005140×51 (5 kB)Cao Xuân Hiếu (Thảo luận | đóng góp){{NSHT}}
  • Bạn không có thể ghi đè lên tập tin này.

Trang sau có liên kết đến tập tin này: