Tập tin:Pcr.png

Từ Thư viện Khoa học VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Tập tin gốc(552×555 điểm ảnh, kích thước tập tin: 4 kB, kiểu MIME: image/png)
 • Description:
 1. Denaturing at 96°C.
 2. Annealing at 68°C.
 3. Elongation at 72°C (P=Polymerase).
 4. The first cycle is complete. The two resulting DNA strands make up the template DNA for the next cycle, thus doubling the amount of DNA duplicated for each new cycle.
 1. Denaturalisieren/Schmelzen bei 96 °C.
 2. Anlagerung bei 68 °C.
 3. Verlängerung bei 72 °C (P=Polymerase).
 4. Der erste Zyklus ist beendet.
 • Source: From English Wikipedia, uploaded on 27th February 2003 by Magnus Manske with original description »From Nupedia«
Tiêu bản này sẽ xếp trang vào Thể loại:Ứng viên chuyển đổi giấy phép.
  * (Delete all revisions of this file) (cur) 03:34, 26 November 2005 . . R. Koot (Talk) . . 688x695 (49,973 bytes) (Created by User:Magnus Manske and donated to Nupedia.)
  * (del) (rev) 03:24, 26 November 2005 . . R. Koot (Talk) . . 552x555 (4,427 bytes) (Reverted to earlier revision)
  * (del) (rev) 03:18, 26 November 2005 . . R. Koot (Talk) . . 688x695 (46,904 bytes) (The 3\\'s and 5\\'s mark the orientation of the DNA strands. Many enzymes run only in one direction along a  DNA strand. For example, DNA-Polymerase runs toward the 3\\' end. Created by User:Magnus Manske and contributed to Nupedi)
  * (del) (rev) 22:53, 27 February 2003 . . Magnus Manske (Talk) . . 552x555 (4,427 bytes) (From Nupedia)

Lịch sử tập tin

Nhấn vào một ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó.

Ngày/GiờHình nhỏKích cỡThành viênMiêu tả
hiện11:30, 27/9/2006Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 11:30, 27/9/2006552×555 (4 kB)Cao Xuân Hiếu (Thảo luận | đóng góp)*'''Description:''' :{{en|Schematic drawing of the PCR cycle.}} :#Denaturing at 96°C. :#Annealing at 68°C. :#Elongation at 72°C (P=Polymerase). :#The first cycle is complete. The two resulting DNA strands make up the template DNA for the next cycle, t
 • Bạn không có thể ghi đè lên tập tin này.

Trang sau có liên kết đến tập tin này: