Tập tin:Untitled.jpg

Từ Thư viện Khoa học VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Tập tin gốc(328×264 điểm ảnh, kích thước tập tin: 34 kB, kiểu MIME: image/jpeg)

Lịch sử tập tin

Nhấn vào một ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó.

Ngày/GiờHình nhỏKích cỡThành viênMiêu tả
hiện02:22, 25/2/2006Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 02:22, 25/2/2006328×264 (34 kB)Kinhong d (Thảo luận | đóng góp)
  • Bạn không có thể ghi đè lên tập tin này.

2 tập tin sau là bản sao của tập tin này (chi tiết):

Không có trang nào chứa liên kết đến hình.