Tập tin:Water is a weak acid.jpg

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Water_is_a_weak_acid.jpg(265×81 điểm ảnh, kích thước tập tin: 18 kB, kiểu MIME: image/jpeg)

Lịch sử tập tin

Nhấn vào một ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó.

Ngày/GiờHình nhỏKích cỡThành viênMiêu tả
hiện08:37, 19/3/2006Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 08:37, 19/3/2006265×81 (18 kB)Phương (Thảo luận | đóng góp)
  • Bạn không có thể ghi đè lên tập tin này.

Trang sau có liên kết đến tập tin này: