Tập tin:Whynot.jpg

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Whynot.jpg(240×240 điểm ảnh, kích thước tập tin: 14 kB, kiểu MIME: image/jpeg)

Paperback: 238 pages Publisher: Harvard Business School Press; 1st edition (December 1, 2006) Language: English ISBN: 1422104346 Product Dimensions: 8.4 x 5.4 x 0.7 inches

Lịch sử tập tin

Nhấn vào một ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó.

Ngày/GiờHình nhỏKích cỡThành viênMiêu tả
hiện22:54, 12/12/2006Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 22:54, 12/12/2006240×240 (14 kB)WikiSysop (Thảo luận | đóng góp)Paperback: 238 pages Publisher: Harvard Business School Press; 1st edition (December 1, 2006) Language: English ISBN: 1422104346 Product Dimensions: 8.4 x 5.4 x 0.7 inches
  • Bạn không có thể ghi đè lên tập tin này.

Trang sau có liên kết đến tập tin này: