Đào Hồng Thu

Từ VLOS
(đổi hướng từ Thành viên:Đào Hồng Thu)
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
 • Tốt nghiệp (loại xuất sắc) Đại học Sư phạm Hecsen, Leningrad, Liên Xô năm 1977
 • Giảng dạy tại trường Đại học Bách khoa, Hà Nội từ 1977
 • 1983 - 1985: công tác tại Đại học Tổng hợp Lomonosov, Moscow, Liên Xô
 • Bảo vệ xuất sắc Luận án Tiến sĩ ngôn ngữ tháng 4 năm 2003 tại Đại học Quốc gia Hà Nội
 • 2004 - 2006: thực tập sinh cao cấp tại Saint Peterburg, Liên bang Nga
 • Nguyên Trưởng bộ môn Ngôn ngữ học và Việt học, khoa Ngoại ngữ, trường Đại học Bách khoa, Hà Nội
 • Nguyên Biên tập viên Tờ tin Đại học Bách khoa, Hà Nội
 • Nguyên Chi hội trưởng Chi hội ngôn ngữ Bách Khoa, Hội Ngôn ngữ học Việt Nam
 • Giảng dạy các môn học: Ngôn ngữ học khối liệu, Tiếng Việt cho người nước ngoài, Ngôn ngữ học đối chiếu, Phong cách học, Tiếng Anh cơ bản, Tiếng Anh chuyên ngành, Tiếng Nga nâng cao, Tiếng Nga chuyên ngành
 • Nghiên cứu khoa học: Ngôn ngữ học khối liệu (Corpus Linguistics) - Dịch tự động (Machine Translation)
 • Tham gia nghiên cứu khoa học tại Đại học Sư phạm, Liên bang Nga tại Saint Peterburg, Đại học Tổng hợp, Liên bang Nga tại Saint Peterburg và Viện Ngôn ngữ, Liên bang Nga về Dịch bằng máy (Machine Translation) và Ngôn ngữ học khối liệu (Corpus Linguistics)
 • Tham gia Dự án Chương trình đào tạo Cử nhân ngoại ngữ chuyên ngành khoa học kĩ thuật và công nghệ của Đại học Bách khoa Hà Nội và đã đóng góp các ý tưởng chính ban đầu về mục đích đào tạo và nội dung cho thành công của Dự án. Trường Đại học Bách khoa Hà Nội bắt đầu triển khai đào tạo Cử nhân ngoại ngữ chuyên ngành khoa học kĩ thuật và công nghệ khóa I vào năm học 2000 - 2001
 • Dịch sách về ngôn ngữ chuyên ngành khoa học và kĩ thuật "Dịch văn bản khoa học và kĩ thuật sang tiếng Anh" do Nhà xuất bản khoa học và kĩ thuật xuất bản năm 2002, tái bản bởi Nhà xuất bản Đại học Bách khoa Hà Nội năm 2008
 • Đã dịch bài cho báo Nhi đồng, Chuyên đề khoa học, kĩ thuật, kinh tế thế giới (Thông tấn xã Việt Nam), dịch kịch bản phim cho Hãng phim truyện Việt Nam, dịch tài liệu cho Bảo tàng Hồ Chí Minh ..v.v.


VLOS trân trọng giới thiệu các bài viết và công trình nghiên cứu thuộc chuyên ngành ngôn ngữ học và các lĩnh vực liên quan của Tiến sỹ Đào Hồng Thu - Giảng viên Đại học Bách khoa Hà nội.

Liên kết đến đây