Thành viên:Nam Hy Hoàng Phong/Note: Đấu giá kiểu Vickrey

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Đấu giá kiểu Vickrey được nghĩ ra bởi William Vickrey, giáo sư Đại học Columbia, người đạt giải Nobel Kinh tế năm 1996. Mọi người tham gia có thể trả giá nhiều lần không theo thứ tự lần lượt, người trả giá cao nhất sẽ thắng chung cuộc và chỉ phải mua món hàng với giá của người trả giá cao thứ nhì. Phương pháp này thúc đẩy những người tham gia đấu giá trả giá đúng với giá trị thực của món hàng, khác hoàn toàn với phương pháp "đấu giá ngược" đang được chuộng trên truyền thông ở Việt hiện nay.

Xem thêm[sửa]