Thành viên:Nam Hy Hoàng Phong/Note: Murata boy - robot biết đi xe đạp

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Murataboy có khả năng đi xe đạp và giữ thăng bằng ngay cả khi xe đứng yên. Nguồn: upcycle's Channel, Youtube.

Liên kết ngoài[sửa]