Thành viên:WikiSysop/Note: HIV AIDS đừng để câu chuyện bị lãng quên

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Tuần này, tập san Nature đã ra phụ bản Outlook: HIV/AIDS để 1) vừa điểm lại những thành tựu nghiên cứu, kiến thức thu nhận trong việc chống lại bệnh này; 2) đánh động sự quan tâm của công chúng.

http://www.nature.com/nature/outlook/hiv-aids/index.html

(phần phụ bản này free access)

Mời các bạn quan tâm cùng tham gia chuyển ngữ một số bài quan trọng:

  1. On high alert
  2. Dancing with an escape artist
  3. The outlook for a cure
  4. The primate connection
  5. Is the high virulence of HIV-1 an unfortunate coincidence of primate lentiviral evolution?
  6. Public database for HIV drug resistance in southern Africa