Thành viên:WikiSysop/Note: trang web tiếng Việt về cây lúa

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Trang web http://www.caylua.vn/ là cổng thông tin của Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam chứa đựng những kiến thức cơ bản về nuôi trồng, thu hoạch, dinh dưỡng và bệnh học của cây lúa cho nông dân và những người quan tâm. Phần elearning có nhiều thông tin dưới dạng giáo trình giảng dạy ở Đại học.

Hy vọng trong tương lai sẽ có nhiều cổng thông tin về các lĩnh vực của nông nghiệp như vậy.