Thành viên:WikiSysop/Note: Bài giảng trực tuyến của các trường Đại học lớn trên thế giới

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Free online video courses from leading universities

http://academicearth.org/

Trang này có cung cấp đường embed những video của họ. VLOS có nên thống kế và hệ thống lại những bài giảng này và cung cấp môi trường thảo luận cho SV & GV VN? Liệu VLOS có thể customize video extension hiện nay để nhúng thêm những video từ Academic Earth tương tự như Youtube?


A free science library and personal learning tool brought to you by Nature Publishing Group, the world's leading publisher of science.

http://www.nature.com/scitable