Thảo luận:Đường lối xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa của Đảng Cộng sản Việt Nam

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

@Khiếu Phương Lan: Xin lỗi đã không hiểu tình huống của bạn. Lỗi đó đã được chữa, chúc bạn vui vẻ!

Nguyenthephuc, 14:52, 8/4/2011 (UTC)

Bạn thử làm sạch trình duyệt của bạn vài lần.

Nguyenthephuc, 07:46, 2/4/2011 (UTC)

tôi theo dõi trang này giờ không làm gì nữa, có vẫn cứ hiện có tin cập nhật dù chẳng có cái gì cập nhật. phiền không tả nổi

Khiếu Phương Lan, 07:39, 2/4/2011 (UTC)

chả có ý chính gì cả

Nuchamhoc, 13:37, 16/2/2011 (UTC)