Thảo luận:10 kĩ năng mềm cần thiết với bậc cha mẹ thời đại số

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Nguồn, tác giả

  1. Bài viết không rõ nguồn và tác giả
  2. Tôi xóa link ngoài trong bài vì link không có giá trị cho bài viết.--vloser (thảo luận) 15:51, 19/1/2017 (ICT)