Thảo luận:6 bước để có một buổi dạy tiếng Anh giao tiếp thành công

Từ Thư viện Khoa học VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

@Bước 6: Kinh nghiệm dạy học của tôi cho thấy việc dành 10 - 15 phút cuối để tổng kết, kết thúc bài học là rất quan trọng. Phải mất một thời gian tôi mới "ngộ" được kinh nghiệm quý báu này.

Nguyenthephuc, 12:12, 7/8/2011 (UTC)