Thảo luận:Bài học cơ bản dành cho trader

Từ Thư viện Khoa học VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Bài dài quá, mình nghĩ chia thành nhiều trang con nhỏ hơn và lập mục lục như các quyển sách đã từng làm thì hay hơn.

Nguyễn Thế Phúc thảo luận, 06:54, 3/6/2010 (UTC)