Thảo luận:Bố cục một bài thuyết trình

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Cảm ơn anh Tiếp, bài viết rất hay.

Khi bài nói chuyện kết thúc: Hãy nhìn mọi người và hỏi: Còn có ai muốn hỏi điều gì chăng?...

Nếu chẳng ai phản ứng, tất cả đều yên lặng: "Có ai ở đây thông minh đến mức không hiểu được những gì tôi vừa trình bày?..."

--
Nguyễn Thế Phúc thảo luận 18:01, ngày 13 tháng 10 năm 2009 (CEST)