Thảo luận:Các công bố khoa học của Trung Quốc đã phổ biến đường lưỡi bò

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Em thấy nên dùng institute email thay cho gmail và yahoo email, ít nhiều thể hiện tính chính danh của người phát ngôn, đặc biệt là khi đối thoại với các tổ chức khoa học.

Chúc Thành, 04:26, 12/9/2011 (UTC)

Trong thư nhóm tác giả muốn nói đến cả những bài viết ko phải công bố khoa học. Đồng thời trong danh sách nơi gửi thư phản ánh cũng có những cơ quan truyền thông ko phải là nhà xuất bản khoa học.

Cao Xuân Hiếu, 16:07, 11/9/2011 (UTC)

Một số ý kiến nhỏ:

  1. Trong bức thư ngỏ có từ "bài viết" thì nên sửa thành "bài báo khoa học".
  2. Cũng trong thư ngỏ có đoạn: "Để cho bản đồ lưỡi bò sai trái của Trung Quốc không được xuất hiện trong các bài viết xuất xứ từ Trung Quốc, ...", nên sửa đoạn này thành "Để cho bản đồ lưỡi bò sai trái của Trung Quốc không được xuất hiện trong các bài báo khoa học trên các tạp chí khoa học, ..."
Nguyenthephuc, 12:27, 11/9/2011 (UTC)

Đề nghị tập hợp các ý kiến kháng nghị về bản đồ đường lưỡi bò của mỗi thành viên VLOS để gửi đến tạp chí Science

Cohtran, 23:54, 8/9/2011 (UTC)