Thảo luận:Các căn cứ lí luận và thực tiễn lựa chọn phương pháp dạy học

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
LỰA CHỌN CÁCH DẠY THÍCH HỢP


Những cách dạy

Lý do tồn tại của DẠY là HỌC. Vì vậy, cơ sở hợp lý để xác định CÁCH DẠY chính là CÁCH HỌC. Các nghiên cứu đã chỉ ra rất nhiều CÁCH thông qua đó việc HỌC được thực hiện. Ví dụ, người học có thể thực hiện việc học bằng cách: tiếp nhận trực tiếp và xử lý thông tin; bày tỏ và chia sẻ ý kiến, quan điểm; phối hợp, cộng tác với bạn học; giải quyết vấn đề; độc lập nghiên cứu và tìm hiểu; thực thi các hành động… CÁCH DẠY tương ứng với những CÁCH HỌC này có thể là:

 • Truyền đạt trực tiếp (teaching by direct instruction)
 • Tổ chức thảo luận (teaching by using discussion)
 • Tổ chức làm việc theo nhóm nhỏ (teaching by using group work)
 • Tổ chức các hoạt động hợp tác (teaching by using cooperative learning)
 • Tổ chức và hướng dẫn giải quyết vấn đề (teaching by using problem solving)
 • Hướng dẫn nghiên cứu (teaching by using student research)
 • Đóng vai (teaching by using performance activities)


Lựa chọn cách dạy

Mỗi cách dạy đều có những ưu điểm và hạn chế riêng; không thể có một cách dạy tối ưu cho mọi trường hợp. Thêm vào đó, việc thực hiện có hiệu quả mỗi cách dạy luôn đòi hỏi người dạy và người học phải có những phẩm chất, kỹ năng nhất định và những điều kiện cần thiết để đảm bảo thực hiện. Vì vậy, vấn đề không phải là cách dạy nào tốt hơn, mà là cách dạy nào phù hợp hơn.

Tiêu chí hàng đầu trong việc lựa chọn cách dạy chính là cách học. Tuy nhiên, cách học không chỉ do những đặc điểm cá nhân của người học quy định, mà còn do tính chất và đặc điểm của nội dung học tập, mục đích học tập, cũng như điều kiện học tập quy định. Đồng thời, việc lựa chọn cách dạy còn phụ thuộc vào quan điểm và mục đích dạy học, cũng như trình độ và kỹ năng sử dụng các phương pháp dạy của người dạy.

Tóm lại, để lựa chọn được cách dạy phù hợp trong những tình huống dạy học xác định, giáo viên cần phải trả lời các câu hỏi:

 • Muốn học sinh học được “ĐIỀU GÌ”? (lý tưởng nhất là mục đích dạy = mục đích học)
 • “ĐIỀU GÌ” ấy liên quan đến những nội dung cụ thể nào? Những nội dung ấy có đặc điểm gì? Phù hợp với cách dạy nào?
 • Cách dạy được xem là phù hợp với nội dung dạy – học đó có phù hợp với thói quen, kinh nghiệm, sở thích học và dạy của học sinh và giáo viên?
 • Các điều kiện hiện tại (thiết bị, thời gian, quy mô lớp học) có đảm bảo thực thi cách dạy đã chọn lựa?
K.N.T

Liên kết ngoài[sửa]

 • Mạng Giáo dục - Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam[1]