Thảo luận:Cách nhìn mới về tiến trình dạy học khái niệm toán học

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Bài toán vận tốc tức thời chính là cơ sở toán học của Súng bắn tốc độ.

Vloser, 08:11, 6/4/2014 (CEST)

Bài viết này có trong cuốn sách sau của cùng tác giả (Lê Văn Tiến), xem phần dạy học khái niệm: Tập tin:Phuong phap day hoc cac tinh huong dien hinh trong mon Toan.pdf

Nguyenthephuc, 14:09, 19/8/2011 (UTC)