Thảo luận:Cúm lợn: Hướng dẫn và tài nguyên thông tin cho bác sĩ lâm sàng

Từ Thư viện Khoa học VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Bài viết rất kịp thời. Chào mừng anh Khôi trở lại. Để hỗ trợ tối đa nghiên cứu về virus cúm A/H1N1 thì PubMed đã hệ thống và cập nhật liên tục trình tự giải mã của virus này từ các nguồn khác nhau tại GenBank sequences from 2009 H1N1 influenza outbreak.
Cao Xuân Hiếu (thảo luận) 09:53, ngày 8 tháng 5 năm 2009 (CEST)