Thảo luận:Chuẩn HL7 với hệ thống thông tin y tế Việt Nam trước thềm hội nhập

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Lỗi chính tả nè :P

  • dữ liệu cũng như liên tiếp cập nhận các mô hình tham chiếu (RIM) cho HL7

--cúmèo89 (thảo luận) 21:10, ngày 5 tháng 12 năm 2008 (EST) Thanks em...:D--Baocong (thảo luận) 03:03, ngày 6 tháng 12 năm 2008 (EST)