Thảo luận:Dạy học khái niệm hàm số ở trường phổ thông

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Trong luận văn này có nói đến các khái niệm "tiền toán học", "gần toán học", "toán học" - các khái niệm này được công bố lần đầu trong bài viết Cách nhìn mới về tiến trình dạy học khái niệm toán học của T.S Lê Văn Tiến (Tạp chí Giáo dục, số 64 (8/2003), trang 23)

Nguyenthephuc, 12:46, 14/8/2011 (UTC)