Thảo luận:Danh từ không đếm được

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Báo lỗi: Vỡ trang.
Nguyễn Thế Phúc thảo luận 09:17, 23/7/2010 (ICT)
Lỗi gây ra do bản mẫu {{}}, đã khóa bản mẫu chờ sửa.
Future ahead (thảo luận) 16:06, 24/7/2010 (ICT)