Thảo luận:Di thảo Nguyễn Trường Tộ/1

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Đọc bài này thấy 1 ý mới: Việc TQ đô hộ nước ta 1 nghìn năm cũng kèm với lợi ích là đem những giá trị Nho giáo đến vì nước ta thời đó cũng nằm trong hàng di dợ. Tương tự, thực dân Pháp ngoài xâm chiếm và khai thác tài nguyên thì cũng đem đến văn minh, sách vở, đường xá, xe lửa. Như thế lòng yêu nước và tự hào dân tộc phải kèm theo sự sáng suốt, hiểu thời thế. Một khi đại thế đã mất thì biết nương theo tình thế, nhanh chóng bổ khuyết và bồi đắp năng lực bản thân để chờ ngày "Đông Sơn tái khởi".

Cao Xuân Hiếu (thảo luận) 15:43, 25/6/2011 (ICT)