Thảo luận:Gene chống chịu ngập úng

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Hi anh Tiếp, em tìm thấy có rất nhiều bài viết về lúa trên vlos, liệu có thể đưa chúng vào bài đọc thêm không?
Nguyễn Thế Phúc thảo luận 17:41, ngày 27 tháng 8 năm 2009 (CEST)


Hallo Phúc. Rất hợp lý đó. Anh đang xây dựng chùm bài nghiên cứu mới về lúa. Lúc nào rảnh, Phúc chuyển về mục đọc thêm giúp anh với, ít tg quá . cảm ơn Phúc nhiều.
Veterinary (thảo luận) 00:52, ngày 28 tháng 8 năm 2009 (CEST)