Thảo luận:Giáo án Tin học lớp 11 - Bài thực hành tiết 1, LA CHÍ DŨ, THPT Vĩnh Bình Bắc – Vĩnh Thuận – Kiên Giang

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

pascal này khó ghê. viết chương trình các kiểu, khó chịu vãi

Nminhhuong, 11:53, 7/11/2011 (UTC)