Thảo luận:Giải tích 12/Chuẩn kiến thức và kĩ năng/CTC

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Giờ nhìn lại thấy có nhiều sai sót quá và không thể tin nó xảy ra ở cấp Bộ.--Nguyenthephuc (thảo luận) 11:01, 21/10/2017 (BST)