Thảo luận:Giới thiệu về hình học Fractal

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Một giới thiệu khiêm tốn quá. Mình đã đọc nhiều hơn thế, nhưng không ghi chép và lưu giữ lại. Tiếc quá.
Nguyễn Thế Phúc thảo luận 12:00, ngày 29 tháng 4 năm 2009 (CEST)