Thảo luận:Hệ thống tiết kiệm điện thông minh-BKAT nằm trong danh sách công trình đoạt giải cuộc thi Sáng tạo kỹ thuật lần thứ 11 VIFOTEC

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Cảm ơn anh em. Đợt tới đang tiếp tục nghiên cứu thêm mấy hệ thống tiết kiệm nữa. Hy vọng sẽ sớm phục vụ được bà con nhiều hơn.

Baocong 00:20, 22/3/2012 (ICT)
Baocong, 17:20, 21/3/2012 (UTC)
Nhóm đã rất thành công và công trình đã được ứng dụng trong thực tế rồi. Chuc công trình đạt giải cao!
Nguyễn Bá Tiếp 12:09, 19/3/2012 (ICT)
Veterinary, 05:09, 19/3/2012 (UTC)

Rất xứng đáng. Chúc mừng anh Kiên và nhóm tác giả.

Cao Xuân Hiếu, 15:35, 15/3/2012 (UTC)

Chúc Mừng!