Thảo luận:Hiện trạng giáo dục Việt Nam nhìn từ quan điểm phê phán của triết học Nietzsche

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Chẳng riêng ngành GD,mà sự yếu kém của các ngành,các lĩnh vực khác vì thiếu một nhân tố quan trọng là nền dân chủ

Đỗ Hữu Thanh, 17:34, 21/5/2015 (UTC)

Bài viết cần được cập nhật dữ liệu năm 2013 về xếp hạng GD của VN so với các nước trong khu vực Đông Nam Á.

Nguyenthephuc, 01:39, 27/3/2014 (UTC)