Thảo luận:Kim tự tháp Ai Cập thực tế xây từ các khối bê tông!

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Không rõ giả thuyết đã bị loại bỏ chưa?

Nguyenthephuc, 08:50, 16/6/2011 (UTC)