Thảo luận:Lecture:Phân loại học phân tử/Bài tập

Từ Thư viện Khoa học VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Phân loại học phân tử được tiến hành thông qua so sánh sự khác biệt về trình tự ADN của ở các loài khác nhau. Vậy hiện nay để tiến hành phân loại học phân tử, người ta chỉ cần tiến hành phân tích một (nhóm) gen nhất định hay phải phân tích toàn bộ bộ gen để đưa ra kết luận về phân loại? Thành viên:Hồ Hữu Thọ

Chuyển câu hỏi thú vị của Thọ đến bài Thảo luận:Tiến trình và phương pháp phân tích DNA của Rùa#Chủ đề 12 để mọi người tiện theo dõi và tham gia thảo luận.
Cao Xuân Hiếu (thảo luận) 00:36, 3/3/2011 (ICT)