Thảo luận:Lecture:Sinh học Đại cương MIT 7.013/Nhóm 4

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Các thành viên có thắc mắc hay ý kiến thảo luận khác hãy bàn luận tại đây Baoskku 23:34, ngày 11 tháng 3 năm 2006 (CST)


Hiện tại các hình vẫn chưa được tải vào và các thuật ngữ vẫn chưa được thiết lập link. Hy vọng mọi người giúp đỡ.

Phần thuật ngữ tuần đầu đã đc dịch

Cytoplasm (nguyên sinh chất) Là phần dịch nhớt của tế bào bên trong màng sinh chất, trong tế bào eukaryote nguyên sinh chất nằm ngoài nhân

Mitochondrion: Là bào thể lớn được bao quanh bở màng phospholipid kép chứa DNA và mang oxidative phosphorylation, nguyên liệu chính cho sản xuất ATP ở tế bào eukaryote

Ribosome: một bào thể phức tạp được cấu tạo từ vài phân tử rRNA và hơn 59 protein tập hợp trong 2 tiểu đơn vị xác định vị trí tổng hợp protein

Golgi: một cụm có cấu trúc như màng tế bào dạng hình đĩa có ở tế bào eukaryote có chức năng trong quá trình chuyển hoá và phân loại protein thành từng ngăn khác nhau hoặc loại thải chúng ra khỏi tế bào

Lysosome: là 1 bào thể gắn vào màn tế bào chứa emzymes tiêu hoá có Ph từ 4-5 có khả năng phân huỷ hầu hết các đại phân tử sinh học.