Lecture:Sinh học Đại cương MIT 7.013/Nhóm 4

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Slytherin Dạy cho ta đa mưu túc trí Làm sao miễn đạt mục tiêu (Chương VII-Harry Potter và hòn đá phù thuỷ-J.K.Jowling)
Huy chương nhóm tốt nhất

Nhiệm vụ trong tuần phải được hoàn thành trước 20h thứ 5 hàng tuần. 21h30 thứ 5 hàng tuần sẽ họp nhóm

Nhiệm vụ tuần 2(11/3-18/3)[sửa]

Tổng kết tuần 2[sửa]

Xin anh Lương cho ý kiến về việc tham gia nhóm 4 hay không? Hiện tại Bảo vẫn chưa nhận được thông tin nào từ anh.

Thảo hoàn thành 90% các việc được giao. Còn phần thuật ngữ chưa dịch.

Anh Lương: Đồng ý tham gia vào nhóm 4. Xin thứ lỗi tuần rồi không sắp xếp để lên mạng được. Tuần này trở đi sẽ tham gia tích cực hơn.

Chị Vân tuần thứ 2 liên tiếp không thực hiện các phần việc


Còn một số việc của tuần 2 chưa hoàn thành. Trong CN và thứ 2 hy vọng mọi người giải quyết dứt điểm

Nhiệm vụ tuần 3(18/3-25/3)[sửa]

Tổng kết tuần 3

Các bài dịch đã được hoàn thành tuy muộn do Bảo không hoàn thành nhiệm vụ. Tuần này phần lớn bài do anh Lương dịch nên tuần 4 anh Lương dịch ít hơn.

Phần thảo luận Thảo viết tốt

Tất cả các thành viên đều không làm phần bài tập

'Buổi online thứ7'

-Thảo thông báo trước là không online được. Và từ tuần sau Thảo chỉ online được sau 10pm nên phần báo cáo chỉ có anh Lương và Bảo thay nhau báo cáo.

-Anh Lương vắng mặt tuần 3 không thông báo trước.

Nhiệm vụ tuần 4(27/3-1/4)[sửa]

Các thành viên ký tên bằng 4 dấu ~ để Bảo biết là đã đọc và đồng ý với sự phân công

Phần dịch thuật[sửa]

Chương 3:

  1. Nhóm 4:

Condensation and Hydrolysis Reactions, -->Anh Lương 12:25, ngày 29 tháng 3 năm 2006 (CST)

Nucleic Acids: Informational Macromolecules, --> Bảo từ đầu đến hết phần The uniqueness of a nucleic acid resides in its nucleotide sequence

-->Thảo từ DNA is a guide to evolutionary relationships đến hết phần Nucleotides have other important roles

Life and Chemistry: Large Molecules.--->Phần này không biết ở đâu ra

Thảo chèn tất cả các hình có trong phần dịch

Phần thảo luận[sửa]

Mỗi nhóm tự chọn luồng thảo luận tại đây

  1. Nhóm 4:luồng

5 Why might RNA have preceded proteins in the evolution of biological macromolecules?

-->Bảo

Luồng 5 có vẻ thú vị. Chúng ta làm luồng 5 nhé

Phần đọc thêm[sửa]

  • Mỗi học viên nghiên cứu phần 1.1 và 1.2 trên trang tổng hợp và viết tại trang thảo luận thành viên của mình.

Phần báo cáo tuần 5[sửa]

  • Viết báo cáo về 1 protein đã được tập trung nghiên cứu (bao gồm cả cấu trúc không gian)
Nhóm 4: p53 (TP53, tumor suppressor)

-->Anh Lương

Nhiệm vụ của tuần 5(2/4-8/4)[sửa]

Phần dịch thuật[sửa]

Chương 6:

  1. Nhóm 4:Energy and Energy Conversions, ATP: Transferring Energy in Cells

Energy and Energy Conversions: Lương

ATP: Transferring Energy in Cells + ATP couples endergonic and exergornic reactions: Bảo

ATP hydrolysis release energy: Thảo

Phần thảo luận[sửa]

Mọi học viên cần tham gia tất cả các luồng thảo luận tại đây

Phần đọc thêm[sửa]

  • Ghi lại nội dung chính của bài giảng 12 tại trang thảo luận thành viên

Bài tập[sửa]

  • Trả lời những câu hỏi này vào file word và gửi kèm vào mail group. Hạn nộp vào thứ 6 ngày 22 tháng 4 năm 2006.

Phần báo cáo tuần 6[sửa]

  • Viết báo cáo về 1 protein đã được tập trung nghiên cứu (bao gồm cả cấu trúc không gian)

lipase :--->Bảo

Nhiệm vụ của tuần 6(9/4-15/4)[sửa]

Bảo đang thi giữa kỳ nên xin phép vắng mặt trong 2 tuần.

Phần dịch thuật[sửa]

Chương 9:

  1. Nhóm 4:Chromosomes, the cell cycle, and cell division, Eukaryotic Chromosomes, Meiosis: A Pair of Nuclear Divisions, Cell Death.

Phần thảo luận[sửa]

Mọi học viên cần tham gia tất cả các luồng thảo luận tại đây

Thuật ngữ[sửa]

Mỗi học viên viết lời giải thích tóm tắt về 6-8 thuật ngữ trong danh sách này vào thẳng trang Lecture:Sinh học Đại cương MIT 7.013/Glossary tương ứng trật tự ABC.

Phần báo cáo tuần 7[sửa]

  • Viết báo cáo về vấn đề dưới đây
Nhóm 4: mối liên hệ giữa cơ chế gây bệnh ung thư với các kiến thức học được từ chương này

Liên kết đến đây