Thảo luận:Mười bí quyết cho một bài thuyết trình

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Xem thêm Hai điều làm nên một bài thuyết trình thành công của Nick Morgan (HBP) trên Tuần VN

Cao Xuân Hiếu, 10:30, 18/6/2010 (CEST)
Bài viết rất bổ ích cho các nhà giáo.
Nguyễn Thế Phúc thảo luận 18:14, ngày 13 tháng 10 năm 2009 (CEST)