Thảo luận:Một số lời bình sau khi đọc “ Vũ trụ trong một nguyên tử” của Đạt Lai Lạt Ma/1

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Kính anh Hòa,

Đây là Làng Đậu người dịch tập sách.

Tôi có được đọc qua về lời bình của anh.

Vì không phải là tác giả nên LD không thể có ý kiến gì về chuyện bình phẩm.

Tuy nhiên, là một Phật tử LĐ cảm thấy cần có vài chỗ xin cho anh hay:

1. "Chúng ta có thể thấy sự hướng tới khoa học thể hiện trên hai mặt :Truy tầm bản chất thực tại và phục vụ cho lý tưởng tâm linh cao nhất của Phật giáo Tây tạng. Sở dĩ tôi nói riêng cho Phật giáo Tây tạng bởi Phật giáo nói chung chỉ nuôi dưỡng lòng từ bi và giúp cho việc diệt khổ trên phương diện tâm lý."

Theo LĐ thì khi viết câu này có lẽ anh đã chưa tìm hiểu sâu vào trong triết học và lịch sử phát triển của Phật giáo.

2 "Sự co dãn của thời gian được suy luận từ thí nghiệm của Michelson-Morley và giả thuyết ánh sáng di chuyển dưới dạng hạt với tốc độ 300.000km/s trong chân không. Nhưng với giải thuyết về sự truyền ánh sáng khác đi (Xem Những lý giải mới về thời gian và bản chất của ánh sáng từ thí nghiệm của Michelson-Morley, phần II) thì thời gian lại được chứng minh là không hề có sự co dãn nào và do đó cũng không tồn tại nghịch lý anh em sinh đôi (một nghich lý được suy luận ra từ thuyết cho rằng thời gian có sự co dãn)."

Thường thì để thuyết phục được người khác, các lý thuyết đều phải dựa trên lác lập luận chính xác đã được nhiều người kiểm nhận. Rất tiếc quan điểm này chưa ai tiếp nhận ngoại trừ tác giả cho nên nó sẽ không được xem là có tính thuyết phục.

Kính chúc may mắn.