Thảo luận:Metal corrosion ability of sulphate-reducing bacteria isolated from White Tiger mine

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Tôi cho rằng nhóm nghiên cứu có lẽ nên tiến hành định loài những loài vi khuẩn khử sulfate này bằng SHPT sau đó tìm cách thiết kế cách nhuộm tế bào đặc hiệu cho loài này để có thể định lượng nhanh và chính xác mật độ của những nhóm vi khuẩn trên từng mẫu/thời gian, từ đó có thể kiểm soát được tác hại của loài vi khuẩn này. Cao Xuân Hiếu 13:31, ngày 8 tháng 1 năm 2008 (CST)

Nội dung được đê cập trong nghiên cứu này là khả năng ăn mòn kim loại nên các tác giả xác định tốc độ ăn mòn và số lượng vi khuẩn. Hơn nữa, một công bố nghiên cứu riêng rẽ có thể không bao hàm hết cả một dự án của nhóm với nhiều nội dung và nhiều phương pháp khác nhau. Veterinary 02:24, ngày 9 tháng 1 năm 2008 (CST)

Vâng, em hiểu. Em muốn thảo luận về những hướng đi tiếp theo sau khi có được kết quả thú vị như nội dung nghiên cứu đã trình bày. Cao Xuân Hiếu 20:34, ngày 9 tháng 1 năm 2008 (CST)