Thảo luận:Native drugs of Vietnam: which traditional and scientific approaches?

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Một trong nhược điểm của việc sử dụng thuốc Đông Y so với Tây Y là khả năng sản xuất dược phẩm ở quy mô công nghiệp và khả năng chữa trị trực tiếp và hàng loạt. Việc đơn giản hóa thành phần và xác định thành tố dược tính chính của thuốc Đông Y là yêu cầu bắt buộc để cải thiện điều trên. Với những hiểu biết cụ thể về cấu trúc hóa học và mối liên quan giữa cấu trúc và dược tính, người ta mới có thể phác họa được con đường tổng hợp hoặc bán tổng hợp ra những dược phẩm có nguồn gốc từ tự nhiên như vậy. Tuy nhiên, dường như các nghiên cứu về hướng này đã được triển khai trên thế giới và đặc biệt là TQ đã từ nhiều chục năm. Nếu tiếp cận khôn ngoan thì phải sàng lọc từ những ngân hàng cấu trúc như vậy để bảo đảm tìm ra những chất / cấu trúc mới với những dược tính độc đáo. Cao Xuân Hiếu (thảo luận) 15:30, ngày 5 tháng 10 năm 2008 (EDT)

Xác định các chất/các nhóm chất có hoạt tính, "can thiệp" làm biến đổi cấu trúc để tăng cường/ biến đổi hoạt tính là một trong những mục đích chính của hóa học các hợp chất thiên nhiên phục vụ y-dược. Đó cũng là lý do ra đời nhiều chương trình hợp tác nghiên cứu giữa các đối tác đã phát triển và "chậm" phát triển. Bên "chậm" phát triển thường được một ít "lộc" như vài thiết bị nghiên cứu, vài người được đào tạo, vài người hưởng lương từ dự án v.v. nhưng lợi ích to lớn lại thuộc về bên kia. Họ dễ dàng thu được những "bộ sưu tập cấu trúc" mang về dùng dần. Veterinary (thảo luận) 15:06, ngày 13 tháng 10 năm 2008 (EDT)