Thảo luận:Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin/P3.VIII.2

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

@Phạm Thạch Thảo: tác giả của loạt bài viết này là thành viên:Song ngan, còn thành viên:nguyenthephuc và các thành viên khác chỉ tham gia biên tập về định dạng thôi.

@Phan mydung: Phản hồi của thành viên:Phạm Thạch Thảo, minh chứng cho ý kiến của thành viên:nguyenthephuc (ở dưới): việc đăng tải các bài viết này trên thư viện có rất nhiều lợi ích cho nhiều phía: 1) người dùng dễ dàng tìm thấy tư liệu mình cần và thảo luận trao đổi để chính xác hóa kiến thức thu được; 2) tác giả nhanh chóng nhận được các phản hồi góp ý khiến bài viết được cập nhật và chất lượng bài viết sẽ được nâng lên...

Vloser, 05:22, 17/6/2011 (UTC)

Anh viết tóm tắt kiểu tiểu luận triết học hay theo kiểu upload giáo trình thế ạ? Nếu là trường hợp thứ nhất thì em thấy đặt tên là "Nguyên lý triết học Marx" sẽ mang tính khách quan-khoa học hơn? Giáo trình của Nga, ít nhất là em biết đến hai tập cuốn "Nguyên lý triết học Marxism" cũng đặt tên tương tự như vậy.

Phạm Thạch Thảo (thảo luận) 02:20, 17/6/2011 (ICT)

@Phan mydung: đúng như bạn nói bài này đã có trong nhiều giáo trình, nhưng việc đăng nó trên thư viện sẽ có rất nhiều lợi ích mà giáo trình giấy không có được.

Nguyenthephuc, 12:28, 16/6/2011 (UTC)

bai nay co san trong giao trinh rui con j

Phan mydung, 12:08, 16/6/2011 (UTC)